MASZ FIRMĘ potrzebujesz doradztwa podatkowego ... ? tel. 506 034 098

Obsługa księgowa

 • - Prowadzimy księgi handlowe
 • - Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • - Prowadzimy ewidencję przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • - Prowadzimy rejestry sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 • - Prowadzimy ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • - Reprezentujemy klienta w urzędach
  - Sporządzamy miesięczne deklaracje podatkowe
 • - Przygotowujemy i modyfikujemy zakładowe plany kont
 • - Sporządzamy i analizujemy bilans zysku i strat oraz przepływu środków pieniężnych
 • - Sporządzamy deklaracje wstępne i ostateczne z tytułu podatku dochodowego
 • - Sporządzamy deklaracje do GUS