MASZ FIRMĘ potrzebujesz doradztwa podatkowego ... ? tel. 506 034 098

Obsługa kadrowa

  • - Prowadzenie dokumentacji kadrowej
  • - Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
  • - Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
  • - Przygotowanie świadectw pracy
  • - Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń
  • - Obsługę umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
  • - Przygotowanie deklaracji ZUS
  • - Przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
  • - Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i innych osób zatrudnionych
  • - Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych