Zaznacz stronę

Obsługa kadrowa

  • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
  • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
  • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
  • Przygotowanie świadectw pracy
  • Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń
  • Obsługę umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
  • Przygotowanie deklaracji ZUS
  • Przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
  • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i innych osób zatrudnionych
  • Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych