Zaznacz stronę

Obsługa księgowa

 • Prowadzimy księgi handlowe
 • Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzimy ewidencję przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzimy rejestry sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 • Prowadzimy ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Reprezentujemy klienta w urzędach
 • Sporządzamy miesięczne deklaracje podatkowe
 • Przygotowujemy i modyfikujemy zakładowe plany kont
 • Sporządzamy i analizujemy bilans zysku i strat oraz przepływu środków pieniężnych
 • Sporządzamy deklaracje wstępne i ostateczne z tytułu podatku dochodowego
 • Sporządzamy deklaracje do GUS